Podmínky užití

Podmínky užití stránek

 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto podmínky upravují použití stránek www.KiddyBlocks.com a www.KiddyBlocks.cz (dále jen “stránky”).
 3. Použitím stránek souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu. Pokud s těmito podmínkami nebo jakoukoli částí těchto podmínek nesouhlasíte, pak nesmíte stránky používat.
 4. Stránky využívají cookies, použitím stránek souhlasíte s využitím souborů cookies v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
 5. Provozovatelem stránek je ing. Jana Vlachová, se sídlem Před Obcí 311, 25063 Nová Ves, IČ 05781051.
 6. Licence k používání stránek
 7. Můžete (s výhradou ostatních ustanovení těchto podmínek):
 8. Prohlížet stránky ve svém webovém prohlížeči;
 9. Stahovat stránky pro ukládání do mezipaměti webového prohlížeče;
 10. Tisknout náhledy stránek;
 11. Využívat služby stránek prostřednictvím webového prohlížeče;
 12. Stahovat a tisknout pdf soubory speciálně k tomu určené (pomocí tlačítka “Stáhnout”)
 13. S výjimkou případů výslovně povolených v části 2.a nebo jiných ustanoveních těchto podmínek nesmíte ze stránek stahovat žádné materiály ani takové materiály ukládat do počítače.
 14. S výjimkou výslovně povolených těmito podmínkami, nesmíte na stránkách upravovat ani jinak upravovat žádný materiál.
 15. Pokud nevlastníte příslušná práva nesmíte:
 16. publikovat materiály ze stránek;
 17. využívat materiály ze stránek pro komerční účely;
 18. redistribuovat materiály ze stránek.
 19. Vyhrazujeme si právo omezit přístup na část stránek nebo i celé stránky dle našeho uvážení. Není dovoleno obcházet nebo se pokoušet obejít opatření omezující přístup na stránky.
 20. Registrace a uživatelský účet
 21. Zaregistrovat se na stránkách můžete pomocí registračního formuláře a kliknutím na ověřovací odkaz v emailu, který vám stránky zašlou.
 22. Pokud se dozvíte o neoprávněném použití vašeho účtu, neodkladně nás o to písemně informujte.
 23. K přístupu na stránky nesmíte používat účet jiné osoby, pokud k tomu nemáte výslovné oprávnění.
 24. Přihlašovací údaje uživatele
 25. Při registraci budete vyzváni k výběru uživatelského jména a hesla.
 26. Heslo nikdy neprozrazujte dalším osobám a zabraňte dalším osobám v jeho získání.
 27. Zrušení a pozastavení účtu
 28. Kdykoli dle vlastního uvážení bez oznámení nebo vysvětlení můžeme:
 29. Pozastavit váš účet;
 30. Zrušit váš účet;
 31. Upravit údaje o účtu.
 32. Svůj účet na stránkách můžete zrušit tak, že nám napíšete na email support@KiddyBlocks.com.
 33. Vyloučení odpovědnosti a záruk
 34. Nezaručujeme:
 35. Úplnost nebo přesnost informací zveřejněných na stránkách;
 36. Aktuálnost materiálů na stránkách;
 37. Dostupnost stránek či webové služby.
 38. Vyhrazujeme si právo přerušit nebo změnit některé nebo všechny naše webové služby a přestat zveřejňovat naše webové stránky kdykoli dle vlastního uvážení bez oznámení nebo vysvětlení.
 39. Neodpovídáme za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek, ani za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.
 40. Úprava podmínek
 41. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky bez předchozího upozornění upravit.
 42. Upravené podmínky budou platné od chvíle zveřejnění upravených podmínek.
 43. Ochrana osobních údajů
 44. Ochrana osobních údajů stránek se řídí dle Zásadami ochrany osobních údajů.
 45. Závěrečná ustanovení
 46. Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 47. Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Veškeré spory týkající se těchto podmínek podléhají výlučné pravomoci soudů České republiky.
 48. Kontaktní údaje provozovatele: Ing. Jana Vlachová, Před Obcí 311, 25063, support@KiddyBlocks.com, tel. 797709016